“Veel mensen trekken hun wenkbrauwen op als ze horen wat mijn werk is, zeggen dan een beetje lacherig…..oh een kattenfluisteraar.”

Maar ik hoor ook geregeld van eigenaren die een gedragstherapeut voor katten willen inzetten dat ze door familie en vrienden raar aangekeken worden of zelfs aangeraden wordt om de kat maar naar het asiel te brengen.
Tijd voor wat meer uitleg over wat ik en mijn collega’s kattengedragstherapeuten, nou doen. Het is namelijk niet zweverig en helpt vaak bij het creëren van meer begrip voor en inzicht in het gedrag van de kat. 

 

In het kort: ik help katteneigenaren met katten die probleemgedrag tonen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het poepen of plassen buiten de bak, angstig gedrag, agressief gedrag naar mens of andere dieren, maar ook dingen als het krabben aan de bank, de opvoeding van kittens etc. Kortom al het gedrag van de kat wat de eigenaar als vervelend ervaart. Probleemgedrag zorgt vaak voor spanning in de relatie van de eigenaar met de kat, maar ook tussen katten onderling. Mijn doel is natuurlijk om het probleemgedrag op te lossen, mét hulp van de eigenaar. Op die manier wordt de relatie weer positief en kunnen kat en eigenaar weer leuke dingen met elkaar doen. En kunnen katten onderling weer beter met elkaar opschieten. 

Hoe doe ik dat dan? In eerste instantie heb ik vaak telefonisch contact met de eigenaar die me meer verteld over het probleem met de kat. Een huisbezoek is vaak de volgende stap. Dit heeft grote voordelen, je hoeft niet op reis met je kat dus geen stress, ik kan de kat in zijn eigen omgeving zien en soms zie ik ook het probleemgedrag waar de eigenaar contact voor met me op heeft opgenomen. Van tevoren vraag ik aan de eigenaar om een vragenlijst in te vullen en eventueel filmpjes te maken van het gedrag. Tijdens het huisbezoek observeer ik, stel ik vragen en leg gedrag van de kat uit. Vervolgens geef ik maatwerkadviezen om het gedrag te veranderen. Soms is het uitvoeren van een advies niet haalbaar voor de eigenaar, dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is. 

Het is niet afgelopen na het huisbezoek. Ik maak een kort verslag van het huisbezoek waar ik ook de adviezen in zet en vervolgens gaat de eigenaar hiermee aan de slag. De drie maanden (gratis) nazorg zijn dan ingegaan. In deze periode kijk ik geregeld, samen met de eigenaar, hoe het gaat met de uitvoering van de adviezen en natuurlijk hoe de kat hierop reageert. Op basis van deze updates bespreek ik hoe een eigenaar verder kan gaan. 

Naast onzindelijkheid en agressie nemen katteneigenaren ook steeds vaker contact op voor andere gedragingen van hun kat waar ze zich zorgen over maken. Zoals een kat die erg schrikachtig is of bij het minste of geringste onder het bed kruipt. Angst komt helaas regelmatig voor en is een vervelende emotie voor de kat om te ervaren. Maar nachtelijk mauwen, krabben aan alles behalve de krabpaal, sloopgedrag etc. zijn ook gedragingen waar regelmatig mijn advies over gevraagd wordt. Wanneer een katteneigenaar nog een kat wil plaatsen bij de huidige kat, kan dit problemen veroorzaken. Ik begeleid dan mensen om de introductie tussen de katten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Een heel divers beroep waarbij de nadruk voor mij ligt bij het verbeteren van het leven van veel katten en hun eigenaren.

Ik ben aangesloten bij: