“Kittens zijn erg verschillend. Dat kun je zien aan het karakter en het gedrag van het dier. Hoe komt het nu dat kittens zo verschillend zijn? Zelfs als ze uit hetzelfde nestje komen en misschien ook wel dezelfde vachtkleur hebben. Er zijn drie belangrijke redenen die hier een rol in spelen. Erfelijkheid, socialisatie en ervaringen.”

Erfelijkheid
Met erfelijkheid bedoelen we alle kenmerken en eigenschappen die kittens in de genen meegekregen hebben van de vader en de moeder. Sommige kenmerken zijn erfelijk bepaald, zoals de vachtkleur. Maar ook of een kitten zelfverzekerd en ondernemend is of meer timide heeft met erfelijkheid te maken. Net als de mate van hanteerbaarheid (handling). En dit laatste kan ook nog per kattenras verschillen. Zo is een Bengaal over het algemeen wat minder goed hanteerbaar dan een Pers.  Uit onderzoek is bekend dat vriendelijke vaders vaker kittens voortbrengen die nieuwsgierig en onderzoekend van aard zijn. We weten ook dat een moederpoes door meerdere katers bevrucht kan worden. Zij heeft dan een nestje kittens die verschillende vaders hebben. Dit kan een verklaring zijn voor de grote verschillen die je tussen de kittens uit één nest ziet.

Socialisatie
Met socialisatie bedoelen we het sociaal maken van het kitten naar mensen of dieren. Waardoor het kitten later op een fijne manier kan samenleven met mensen en andere dieren. Een kitten leert dit in twee belangrijke leerperiodes van het kittenbestaan. De eerste periode noemen we de 1e socialisatiefase. Het kitten is dan 2 tot 7 weken oud. In deze periode is het belangrijk dat een kitten zo veel mogelijk kennis maakt met van alles en nog wat. Zoals geluiden van radio of televisie en de wasmachine. En heel belangrijk: het kennismaken met mensen en dieren zodat het kitten uitgroeit tot een sociaal dier. Door met een moeder, broertjes en zusjes op te groeien leert het kitten veel sociaal gedrag. En in het contact met mensen is het belangrijk dat je het kitten dagelijks in handen neemt en het kitten aait en knuffelt. In deze 1e socialisatiefase van 2 tot 7 weken zijn kittens over het algemeen niet bang en juist erg nieuwsgierig. Daarom is dit de beste tijd om veel nieuwe indrukken op te doen. In de 2e socialisatiefase, van 7 tot 14 weken, leert een kitten ook nog heel erg veel. De kittens kunnen dan wel wat banger zijn dan tijdens de 1e socialisatiefase. En opnieuw laat je het kitten aan allerlei prikkels, zoals geluiden, geuren en voorwerpen wennen en ga je door met het contact tussen mens en dier. 

Ervaringen
Behalve de erfelijkheid en de socialisatie van een kitten, zijn de ervaringen die een kitten opdoet ook belangrijk. Een kitten dat opgroeit in een huis met mensen, kinderen en dieren doet heel andere ervaringen op dan een kitten dat opgroeit in een huis met één eigenaar. Het is fijn en wenselijk dat een kitten zo veel mogelijk positieve ervaringen opdoet. Opgroeien in een huis waar mensen op een fijne manier met het kitten omgaan, maken dat het  kitten later niet bang is voor mensen. Het kitten heeft geleerd dat je van mensen eten en drinken krijgt, dat je lekker geaaid wordt en dat ze ook nog met je spelen. Een kitten dat opgroeit in een huis met kleine kinderen die steeds aan zijn staart trekken en hem vaak uit de slaap halen, zal een minder positieve associatie met kinderen opbouwen. En misschien zelfs wel bang zijn voor kinderen. Wanneer kittens opgroeien in een zeer rustige  omgeving, dan kan een eigenaar bij voorbeeld wat vaker kinderen uitnodigen om langs te komen. Zij kunnen dan met de kittens spelen en de kittens wennen zo toch aan kinderen. Voor de kinderen en de kittens leuk! 

Ieder kitten is uniek
Erfelijkheid, socialisatie en ervaringen maken dat ieder kitten uniek is. En dat maakt het mogelijk om een kitten te kiezen dat goed bij jou en jouw thuissituatie past. En afhankelijk van de leeftijd waarop jouw kitten in huis is gekomen, kun je zelf nog veel bijdragen aan het socialiseren en opvoeden van het kitten. Over het algemeen zal het kitten tussen de 7 en 14 weken oud zijn wanneer hij bij jou in huis komt. Je zit dan nog middenin de 2e socialisatiefase die zo belangrijk is. Maak hier goed gebruik van door het kitten veel verschillende prikkels aan te bieden, lekker met het kitten te knuffelen en hem aan verschillende mensen, kinderen en dieren voor te stellen. En probeer het kitten daarbij vooral positieve leerervaringen op te laten doen. 

Ik ben aangesloten bij: