Net als mensen worden ook katten steeds ouder. Goede voeding en een steeds betere verzorging van katten dragen hieraan bij. Ook de steeds betere medische behandelmogelijkheden maken dat katten steeds ouder worden. Een ouder wordende kat kan ook de daarmee gepaard gaande gedragsproblemen, kwalen en ziekten krijgen. De oudere kat: een slag apart.

Wanneer wij als gedragstherapeut voor katten benaderd worden voor gedragsproblemen bij oudere katten, besteden wij specifiek aandacht aan de mogelijke relatie tussen de leeftijd en het gedragsprobleem. Over het algemeen is leeftijd niet de enige verklarende factor. In dit artikel bespreken we een aantal gedragsproblemen waarbij leeftijd een rol speelt.

Lees hier hele artikel.

Dit artikel is ook geplaatst in het magazine Kattenmanieren